UO

Rukovodstvo Hrvatskog poslovnog kluba:

Predsednica: Marija Radulović

Potpredsednik: Stanko Krstin, „Pre-Print“, Novi Sad

Članovi UO:

  • Ivan Tomšić, „Končar“, Predstavništvo u Beogradu
  • Zoran Matić, „Petrokemija“ doo Novi Sad
  • Ivan Prtorić, „Podravka“, Beograd
  • Dragica Pikula

Počasni član:

  • Svetlana Božinović, Veleposlanstvo RH.