Početna / Vesti / Istraživanje “Usklađivanje poslovnih obaveza i brige o domaćinstvu i porodici”

Istraživanje “Usklađivanje poslovnih obaveza i brige o domaćinstvu i porodici”

Tokom maja meseca urađeno je pilot istraživanje “Usklađivanje poslovnih obaveza i brige o domaćinstvu i porodici”, kao deo inicijative “Podelimo brigu” (“Let’s share the care”), u kojoj je Hrvatski poslovni klub aktivni učesnik. Ovu inicijativu sprovodi SeConS grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta “Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji realizuje Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

Projekat je usmeren na zagovaranje ravnopravnije podele odgovornosti u brizi o porodici između žena i muškaraca, jer su brojne analize pokazale da teret ove brige pretežno nose žene. To utiče kako na njihove mogućnosti da se zapošljavaju u periodu kada ulaze u roditeljstvo i imaju malu decu, kao i na blagostanje zaposlenih žena koje zbog neravnoteže u odgovornostima podnose dvostruki teret plaćenog i neplaćenog rada. Iako su stvoreni zakonski uslovi da očevi mogu koristiti odsustvo radi nege deteta, analize pokazuju da se ovo odsustvo slabo koristi i da nema
vidljivih pomaka u preraspodeli odgovornosti u brizi o porodici. Projekat je započet pre izbijanja pandemije i ukazao je na zainteresovanost kompanija okupljenih oko dva poslovna kluba (hrvatskog i slovenačkog) da se uključe u inicijativu i angažuju na podsticanju očeva da koriste odsustvo radi nege deteta, kao i na podsticanju za širu preraspodelu odgovornosti u brizi o porodici. Ovo se pokazalo značajnim za različite aspekte poslovanja firmi u nordijskim državama, jer preduzeća koja odlikuju politike podsticanja ravnopravne podele odgovornosti u porodici
dobijaju imidž kompanija u kojima zaposleni vole da rade, i ostvaruje se veća motivisanostza rad.

Izbijanje pandemije i uvođenje vanrednog stanja doveli su do premeštanja rada velikog broja
zaposlenih u domove, a zatvaranje ustanova za brigu o deci i škola postavilo je izazove za
usklađivanje posla i brige o porodici, ne samo kod onih koji su prešli na rad od kuće, već i kod
Usklađivanje poslovnih obaveza i brige o domaćinstvu i porodici osoba koje su morale da nastave da odlaze na posao, poput zdravstvenog sektora, supermarketa, gde većinu zaposlenih čine žene. Polazeći od pretpostavke da vreme izazova otvara i mogućnosti za promene, sprovedeno je istraživanje među zaposlenima kako bi se ispitalo da li su ovi
izmenjeni uslovi otvorili put promenama koje bi išle u pravcu ravnopravnije podele odgovornosti.

Pored toga, cilj je bio i da se ispitaju stavovi o podeli odgovornosti, te mišljenje zaposlenih o tome da li bi u buduće poslodavci pojedinim praksama mogli podstaći preraspodelu odgovornosti koja bi bila više u skladu sa principima rodne ravnopravnosti. Nalazi istraživanja poslužiće za naredne faze rada sa poslodavcima i pilotiranje nekih mera koje omogućavaju bolje usklađivanje radnih i porodičnih obaveza i pravičniju podelu brige o porodici među ženama i muškarcima.

Rezultate istraživanja pročitajte OVDE.

Check Also

Konferencija “Transport i logistika: u srcu privrede”, 26. oktobar, Privredna komora Srbije

Zajedno sa Privrednom komorom Srbije, Slovenačkim poslovnim klubom i Confindustria Serbia, predstavništvo Hrvatske gospodarske komore ...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)